Koło strzeleckie

Współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień

logowroclaw

23 października 2014 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojskową Komendą Uzupełnień i Zespołem Szkół Nr 14, które dotyczy współpracy w celu popularyzowania w środowisku cywilnym i szkolnym działań pobudzających świadomość historyczną i patriotyczno-obronną; rozwijania zainteresowań młodzieży związanych z Wojskiem polskim oraz służbą w siłach zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej; przygotowania zaplecza kadrowego dla potrzeb Sił Zbrojnych RP; pozyskiwania akceptacji społecznej dla potrzeb polityki obronnej państwa oraz kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP i służby wojskowej. W imieniu WKU porozumienie podpisał komendant ppłk Bolesław Zawadzki, a spotkaniu uczestniczył koordynator szkolnych działań w tym zakresie, prof. Czesław Zadrożny i wicedyrektor Anna Maćkowska.

2014-2015

6 grudnia 2014


Poprzedni wpis

Następny wpis