Koło strzeleckie

Udział Pocztu Sztandarowego Szkoły w obchodach Święta Wojsk Inżynieryjno – Chemicznych we Wrocławiu.

W dniu 11.04.2014r. Poczet Sztandarowy Szkoły w składzie Julia Gorlicka, Alicja Stasik, Stanisław Bzdęga z klasy 1C wziął udział w obchodach Święta Wojsk Inżynieryjno – Chemicznych, które odbyły się w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjno – Chemicznych we Wrocławiu. Uroczystości zgodnie z ceremoniałem wojskowym prowadził z-ca komendanta Centrum ppłk Aleksander Wlizło, który na placu apelowym szkoły wojskowej złożył meldunek Komendantowi Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjno – Chemicznych ppłk Andrzejowi Dutce.

Medale, wyróżnienia, pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, pokaz sprzętu saperskiego to tylko część atrakcji przygotowanych z okazji Święta Wojsk Inżynieryjno – Chemicznych we wrocławskim Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjno – Chemicznych.

Na placu apelowym stanęli żołnierze zawodowi Centrum, kompania reprezentacyjna wraz z pocztem sztandarowym szkoły wojskowej, poczty sztandarowe szkół wrocławskich biorących udział w akcji terenowej’’ Żołnierska Pamięć 2014’’. Po części oficjalnej odbyła się uroczysta defilada pododdziałów wraz z przemarszem sprzętu wojskowego , który jest używany przez żołnierzy szkoły wojskowej. Dzień Sapera był również okazją przypomnienia dokonań saperów na wszystkich frontach drugiej wojny światowej, a także pokazania ciężkiej codziennej służby żołnierzy dla dobra Ojczyzny.

Czesław Zadrożny Koordynator Radosnej Parady Niepodległości

2013-2014

13 kwietnia 2014


Poprzedni wpis

Następny wpis