Koło strzeleckie

DSC00548

Żołnierska Pamięć

W środę, 29.10.2014 r. na cmentarzu Żołnierzy Radzieckich na Skowroniej Górze we Wrocławiu została przeprowadzona akcja porządkowa w ramach programu „Żołnierska Pamięć 2014″. Celem programu jest budowanie patriotycznej i historycznej świadomości obywatelskiej oraz kultywowanie i pielęgnowanie pamięci o żołnierzach poległych w okresie II Wojny Światowej. Pamięć o zmarłych jest częścią naszej tradycji, jest dowodem szacunku…

Czytaj dalej

Święto Wojsk Inżynieryjno - Chemicznych

Współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień

23 października 2014 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojskową Komendą Uzupełnień i Zespołem Szkół Nr 14, które dotyczy współpracy w celu popularyzowania w środowisku cywilnym i szkolnym działań pobudzających świadomość historyczną i patriotyczno-obronną; rozwijania zainteresowań młodzieży związanych z Wojskiem polskim oraz służbą w siłach zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej; przygotowania zaplecza kadrowego dla potrzeb Sił Zbrojnych RP;…

Czytaj dalej

Święto Wojsk Inżynieryjno - Chemicznych

Udział Pocztu Sztandarowego Szkoły w obchodach Święta Wojsk Inżynieryjno – Chemicznych we Wrocławiu.

W dniu 11.04.2014r. Poczet Sztandarowy Szkoły w składzie Julia Gorlicka, Alicja Stasik, Stanisław Bzdęga z klasy 1C wziął udział w obchodach Święta Wojsk Inżynieryjno – Chemicznych, które odbyły się w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjno – Chemicznych we Wrocławiu. Uroczystości zgodnie z ceremoniałem wojskowym prowadził z-ca komendanta Centrum ppłk Aleksander Wlizło, który na placu apelowym szkoły…

Czytaj dalej

Święto Wojsk Inżynieryjno - Chemicznychicznych

Żołnierska Pamięć 2014

W kon­kur­sie wie­dzy o Wojsku Polskim, otwie­ra­ją­cym ak­cję ’”Żoł­nier­ska Pamięć 2014″ ucznio­wie: Dominik Bystryk z klasy 1D i Dawid Matuszczyk z klasy 3M za­jęli dru­gie miej­sce. Konkurs od­był się  w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjno– Chemicznych we Wrocławiu. Akcja ”Żoł­nier­ska Pamięć 2014″ or­ga­ni­zo­wana jest przez Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Obrony Narodowej. Ko­or­dy­na­tor: prof. Czesław Zadrożny

Żołnierska Pamięć

III część akcji „Żołnierska Pamięć”

W dniu 22.03.2014 odbyła się trzecia część akcji terenowej „Żołnierska Pamięć” 2014r. W ramach tej akcji odbyła się wycieczka historyczno – wojskowa po Wrocławiu. W zwiedzaniu udział wzięła liczna grupa gimnazjalistów i licealistów z naszej szkoły. Wszyscy spotkaliśmy się przy wejściu do Hali Stulecia. Przewodnikiem, który nas oprowadzał, objaśniał, pokazywał zdjęcia był Pan Wojciech Osypiuk…

Czytaj dalej

DSC09138

Uroczyste podsumowanie obchodów Święta Niepodległości

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zorganizowało w dniu 19 listopada 2013r. w Zespole Szkół Nr 1 we Wrocławiu uroczyste podsumowanie XII Radosnych Obchodów Święta Niepodległości. Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego. W tym roku Radosna Parada Niepodległości miała wyjątkowy charakter, ponieważ główni koordynatorzy imprezy z ramienia WCDN Pani Małgorzata…

Czytaj dalej

DSC09121

Wyróżnienie dla drużyny ratowniczej za udział XI Wrocławskiej Olimpiadzie Pierwszej Pomocy 2013

W dniu 16.11.2013 w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 odbyła się XI Wrocławska Olimpiada Pierwszej Pomocy Szkół Ponadgimnazjalnych 2013 Wzięło w niej udział reprezentacje 20 szkół ponadgimnazjalnych miasta Wrocławia. Nasza drużyna , która startowała w składzie: Bartłomiej Ludwig, Anna Kowalska z klasy 1C, otrzymała wyróżnienie za udział w Olimpiadzie Pierwszej Pomocy. Stacje , które były zorganizowane…

Czytaj dalej

DSC09107

„Żołnierska Pamięć 2013″ – uroczyste spotkanie kończące akcję

W dniu 12.11.2013 w Klubie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjno – Chemicznych we Wrocławiu odbyło się uroczyste spotkanie kończące tegoroczną akcję „Żołnierska Pamięć 2013”. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy wrocławskich szkół uczestniczących w tej akcji. Naszą placówkę reprezentowała wicedyrektor Anna Maćkowska. W zastępstwie komendanta Centrum przybyłych gości powitał podpułkownik Aleksander Wlizło , który wręczył wicedyrektor Annie…

Czytaj dalej

Parada 2012

Pierwsze miejsce w Radosnej Paradzie Niepodległości

Zgodnie z tradycją ponad 90-osobowa reprezentacja uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr XIV spotkała się na wrocławskim Rynku, aby oddać hołd bohaterom walk o odzyskanie niepodległości oraz wziąć udział we wspólnej Radosnej Paradzie Niepodległości, manifestując w ten sposób przywiązanie do chlubnej historii. W tym roku Radosna Parada Niepodległości odbyła się 11 listopada 2013 na wrocławskim Rynku z…

Czytaj dalej

Żołnierska Pamięć

Żołnierska Pamięć – akcja terenowa na cmentarzu Wojska Polskiego na Oporowie we Wrocławiu

W dniu 25.10.2013r. odbyła się kolejna część przedsięwzięcia pt. „Żołnierska Pamięć 2013″. To przedsięwzięcie jest wspólnie realizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Edukacji. Wraz z wyznaczonymi uczniami zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu odbyła się akcja terenowa na Cmentarzu Wojska Polskiego na Oporowie. Wraz z żołnierzami Centrum Szkolenia…

Czytaj dalej

1 2 3 4